DisneyCarsCollection
  Kabuto
 Kabuto


 

Kabuto
(Unibody Variant)


 

Filmszene:
Cars 2


 

Kabuto Stripped

 

Filmszene:
CarsToons - Tokio Mater


Kabuto with Flame
(nie in Serie produzierter Prototyp)

 

Filmszene:
CarsToons - Tokio Mater